dscf0275.jpg


dscf0276.jpg


dscf0277.jpg


dscf0278.jpg


dscf0279.jpg


dscf0280.jpg


dscf0281.jpg


dscf0282.jpg


view from restaurant Portixol


view friom restaurant portixol


desert@Portixol


a fish called beatriz


dscf0287.jpg


dscf0288.jpg


dscf0290.jpg


dscf0291.jpg


dscf0292.jpg


dscf0293.jpg


dscf0294.jpg


dscf0295.jpg


dscf0296.jpg


dscf0297.jpg


dscf0298.jpg


dscf0299.jpg


dscf0300.jpg


seahorses


dscf0315.jpg


dscf0302.jpg


Picasso Fish


dscf0304.jpg


dscf0305.jpg


Sineu Market


dscf0308.jpg


dscf0310.jpg


dscf0311.jpg


dscf0312.jpg


Paraguayos


dscf0314.jpg


dscf0319.jpg


dscf0320.jpg


Palma station


dscf0322.jpg


dscf0323.jpg


from the tourist bus


dscf0389.jpg


dscf0325.jpg


dscf0390.jpg


dscf0326.jpg


Palma Cathedral


dscf0328.jpg


from Belvoir Castle


dscf0330.jpg


dscf0331.jpg


dscf0332.jpg


Bay of Palma from belvoir


dscf0334.jpg


dscf0335.jpg


dscf0336.jpg


dscf0337.jpg


dscf0338.jpg


dscf0339.jpg


dscf0341.jpg


dscf0342.jpg


Richard at Belvoir


Palma from Belvoir


dscf0345.jpg


dscf0391.jpg


dscf0346.jpg


dscf0347.jpg


dscf0388.jpg


dscf0348.jpg


dscf0387.jpg


dscf0349.jpg


dscf0350.jpg


dscf0386.jpg


recycling on the station


Maria


dscf0353.jpg


dscf0354.jpg


dscf0385.jpg


dscf0355.jpg


dscf0356.jpg


dscf0357.jpg


dscf0358.jpg


dscf0359.jpg


dscf0360.jpg


dscf0361.jpg


dscf0362.jpg


dscf0363.jpg


dscf0364.jpg


dscf0365.jpg


dscf0366.jpg


Sobrosada


dscf0369.jpg


dscf0370.jpg


dscf0371.jpg


dscf0372.jpg


dscf0383.jpg


dscf0373.jpg


dscf0374.jpg


dscf0375.jpg


dscf0376.jpg


dscf0377.jpg


dscf0384.jpg


dscf0378.jpg


empanada


dscf0380.jpg


dscf0381.jpg


dscf0382.jpg


the constant gardener


dscf0393.jpg


dscf0394.jpg


dscf0395.jpg


dscf0396.jpg


dscf0397.jpg


dscf0398.jpg


dscf0399.jpg


an unusual spanish flower


dscf0401.jpg


dscf0402.jpg


dscf0403.jpg


dscf0404.jpg


dscf0405.jpg


dscf0406.jpg


LaFiore


dscf0408.jpg


dscf0436.jpg


dscf0409.jpg


dscf0410.jpg


dscf0411.jpg


dscf0412.jpg


dscf0435.jpg


dscf0413.jpg


dscf0414.jpg


dscf0416.jpg


dscf0417.jpg


dscf0434.jpg


dscf0418.jpg


dscf0419.jpg


dscf0420.jpg


Son Amar


dscf0422.jpg


dscf0423.jpg


dscf0424.jpg


dscf0425.jpg


dscf0426.jpg


view from CasXhoc


dscf0428.jpg


dscf0433.jpg


dscf0429.jpg


dscf0431.jpg


dscf0430.jpg


dscf0432.jpg


birthday lunch


dscf0438.jpg


dscf0439.jpg


dscf0440.jpg


dscf0441.jpg


dscf0442.jpg


dscf0443.jpg


dscf0444.jpg


dscf0445.jpg


dscf0446.jpg


dscf0447.jpg